ESG felmérések

A fenntarthatóság/ESG jellegű jelentések fontosságát az elmúlt években erősítette a trend, miszerint a befektetők, pénzpiaci szereplők, ill. szabályozóhatóságok egyre inkább elvárják a vállalatoktól, hogy működésük fenntarthatóságáról illetőleg ESG (Environment, Social, Governance) releváns teljesítményükről és stratégiájukról beszámoljanak. Alapesetben a vállalatok maguk határozzák meg azokat a mutatókat, amelyekkel ESG ”megfelelésükről” hírt kívánnak adni. Ugyanakkor érezhető, hogy a vállalati sajátosságok (iparág, méret, vezetőség, stratégia, piac, állami szabályozás, régió, stb.) miatt beszámolójuk tartalma igen sokrétű lehet, megfelelő összehasonlításra pedig ennélfogva szinte alkalmatlan. A többféle, egymással párhuzamosan alkalmazott módszertan más-más eredményt mutat, nem egységes számítások vannak egy-egy fajlagos mutatószám mögött. Ennek a problémának a megoldása már részben az EU Taxonómia egységes számszerűsített tevékenységenkénti KPI számaival a környezeti elemre megszületett. További egységesítés várható a Social Taxonomy segítségével.

Miért kötelező a jelentéstétel?

  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 rendelete (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról. Ez tulajdonképpen az EU Taxonómia rendelet.  Ennek épületekre vonatkozó relevanciájáról itt és itt írtunk részletesebben.

  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) azaz Vállalati Fenntarthatósági Riportálási Direktíva az EU eszköze, amelyben a nagyvállalatokat kötelezi, rendszeres környezetvédelmi és társadalmi hatásaikat tartalmazó jelentéstételre.

  • The Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), Fenntartható Finanszírozási Jelentéstételi Szabályzat, 2021 március óta van hatályban. 

  • Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD) azaz Vállalati Fenntarthatósági Átvilágítási Direktíva. Ez alapvetően környezetvédelmi, ill. emberjogi szempontból várja el a vállalat átvilágítását, ill. jelentéstételét. A tagállamok jelenleg tárgyalják ezt a javaslatot, és amint elfogadják, 2 évük lesz nemzeti szinten is beilleszteni a jogrendbe.

Az MN6 Energiaügynökség csapata elvégzi a társaság energetikai alapállapot felmérését, CO2 leltárt készít az épületek, technológia és szállítás energiafogyasztására és CO2 kibocsátására vonatkozóan. A GHG Protokoll szerint felmérjük a Scope 1-2-3 kategóriába tartozó CO2 kibocsátásokat, CO2 csökkentési stratégia alkotásban nyújtunk szakmai támogatást.

Kapcsolódó cikkek