Energiahatékonysági TAO kedvezmény

2017 januárjától egy új energiahatékonyságot ösztönző adókedvezmény került bevezetésre. Akár kkv-ról, akár nagyvállalatról beszélünk, a legtöbb cégnél minden évben történnek fejlesztések.  

A vállalatok 2017. januártól akár a folyamatban lévő beruházások, sőt 2018. augusztus után még a felújítások után is társasági adókedvezményt vehetnek igénybe, ha a beruházás energiahatékonysági célokat szolgál.

Az adóból a beruházás összege 5+1 évig leírható.

Az adókedvezmény igénybevételének menete:

  1. Mielőtt a beruházás vagy felújítás megkezdődik, elkészítünk egy energetikai auditot. Ebben felmérjük és rögzítjük a beruházással érintett részterület energiafogyasztását és a berendezéseket. Ez egy új gép beszerzés esetén a technológia területét jelenti, de van olyan is, hogy csak az épületen történik valamilyen felújítás, akkor az épületre koncentrálunk. Ha új jármű beszerzése történik, akkor a szállítást vizsgáljuk meg. A három részterület adja a teljes energiafogyasztást.

  2. Amikor a beruházás megvalósul, a műszaki átadás megtörténik, akkor véglegesítjük az auditot a tényleges megtakarítási adatokkal és ha ez teljesül, kiadjuk a TAO igazolást.

Minden projektben együttműködünk adótanácsadó társaságokkal, akik segítenek a beruházások, felújítások megfelelő pénzügyi, könyvelési nyilvántartásában.

A termelésben használt fűtőberendezés cseréje új, energiahatékonyabb eszközre
Új termelőberendezés beszerzése (gyártott termékre jutó energiafogyasztás csökken)
Hűtőberendezések cseréje energiahatékonyabb berendezésekre
Új, energiahatékony orvosi diagnosztikai eszközök beszerzése
Régebbi termelő berendezés cseréje új, energiahatékonyabb berendezésre
Szállító járművek cseréje hatékonyabb üzemanyagfelhasználású motorokkal rendelkezőkre
Új IT infrastruktúra berendezésekhez kapcsolódó beruházás

Az adókedvezmény mértéke

Az igénybe vehető adókedvezmény mértéke régiónként és cégméret alapján különbözhet, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet. Középvállalkozások esetén a területenkénti támogatás mértéke +10%. Kisvállalkozások esetén a területenkénti támogatás mértéke + 20%. Az adókedvezmény legfeljebb a számított adó 70%-áig vehető igénybe.

Az igénylés és igénybevétel feltételeit, az el nem számolható költségek részletezését, a minőség igazolásának és az adózó adatszolgáltatási kötelezettségének részletes feltételeit a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) felhatalmazása alapján kormányrendelet – a 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet  – tartalmazza. A törvény kizárólag a fejlesztési adókedvezmény (22/B. § (1) bekezdés) együttes alkalmazását zárja ki.