Mely vállalatoknak kötelező energetikai szakreferens igénybevétele?

Energetikai szakreferens igénybevételére az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. tv. alapján  az a gazdálkodó szervezet köteles − függetlenül a vállalat méretétől, illetve, hogy bérli-e ingatlanjait, eszközeit − amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

0 kWh
villamos energiát, vagy
0 m3
földgázt, vagy
0 GJ
hőmennyiséget

Feladatai

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése a vállalkozás működésében és döntéshozatalában.

 • Tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában.
 • Az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében is szerepet kell vállalnia.
 • Javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban és gondoskodik az elért energiamegtakarítás kimutatásáról.
 • Havi jelentést készít tevékenységéről, a tárgyhavi energiafogyasztás mértékéről és annak értékeléséről a fejlesztések, egyéb körülmények tükrében;
 • Éves jelentést készít, amit a vállalkozás honlapján közzétesz.
 • A vállalkozás a MEKH felé évente bejelenti éves fogyasztását és a fejlesztésekkel megvalósult megtakarítást (MEKH rendelet) − amennyiben ennek nem tesz eleget, a hivatal 1.000.000 Ft bírságot szabhat ki.

Az energetikai szakreferens igénybevételét 30 napon belül be kell jelenteni a MEKH-hez, melynek elmulasztása esetén 200.000 Ft – 2.000.000 Ft bírságot szabhat ki a hivatal. 2017. június 30-ig a MEKH nem szab ki bírságot.

Az MN6 Energiaügynökség jogosult a szakreferensi feladatok ellátására!

Folyamata

 • Az energia fogyasztás és számlázás nyomonkövetése.
 • Veszteségfeltárás vagy elkészült energetikai auditjelentés alapján energiahatékonysági javaslatok megfogalmazása, döntéselőkészítő megtérülési számítások elkészítése, projektelőkészítés.
 • Projektmenedzsment feladatok ellátása az energiahatékonysági intézkedések megvalósítása során.
 • Az intézkedések hatására az energia fogyasztás csökkenés dokumentálása a menedzsment és a hivatal felé.
 • Az energiabeszerzési feladatok ellátása.

Az Energetikai Szakreferensi szolgáltatás keretében a törvényben meghatározott kereteken belül, de a szervezet igényei alapján az energiamegtakarítási lehetőségekre koncentrálunk, ezek megvalósulását segítjük. Ezzel az energetikai szakreferens szolgáltatás valójában egy gyorsan megtérülő befektetés a vállalatnak.

Miért érdemes igénybe venni?

 • Törvényi kötelezettség
 • Az energiaköltségek 15-20%-kal is csökkenhetnek
 • Nő az üzembiztonság, kiszámíthatóvá, tervezhetővé válik a karbantartás
 • Az üzemeltetési költségek csökkennek
 • Meghatározható a pontos, költséghelyekre lebontott energiaköltség

Levesszük a válláról az energetikával kapcsolatos ügyeket!

Az EN ISO 50001 szerinti energiairányítási rendszer bevezetése során szakreferensünk képes belső auditorként irányítani a rendszer kiépítését, nincs szükség további külső energetikai tanácsadó bevonására.

Figyelemmel kísérjük és elemezzük a vállalat energiafogyasztását, energiaköltségeit, segítjük az energiahatékonysági projektek előkészítését, koordinálását, elkészítjük és leadjuk a törvény által előírt riportokat.