A minősítés kritériumrendszere

A minősítés megszerzéséhez alapvetően a projekt/épület típusától függően különböző követelményrendszereknek kell megfelelni, amelyekben kötelezően teljesítendő elemek (prerequsities) és szabadon választható kreditpontos tételek (credit) egyaránt találhatók. A teljesített kreditek száma alapján négyféle minősítés szerezhető: Minősített, Ezüst, Arany és Platina szintű minősítés, melyek megszerzéséhez rendre 40-49, 50-59, 60-79 és 80+ pont szükséges a maximális 110-ből.

A minősítő szervezet azután ítéli meg az adott minősítési fokozatot, hogy egy ún. review során átnézi a benyújtott dokumentációt, ill. az esetlegesen szükséges iteratív hiánypótló körök is lezáródnak.

Lehetőség van ún split review választására is, amikor egy előminősítésre is sor kerül (design review). Mivel LEED módszertana nagy hangsúlyt fektet már a tervezési fázisra is, főleg komplexebb projektek esetében érdemes ezt az utat választani, amely egy relatíve korai visszajelzés a projektcsapatnak ill. beruházónak arról, hogy hogyan haladnak a követelmények teljesítésével, mikre kell jobban odafigyelni, mi az a megoldás, ami esetleg nem teljesíti az adott követelményt, stb. Ezzel értékes idő, pénz és erőforrás spórolható meg a projekt fennmaradó része során. Fontos, hogy az előminősítés önmagában nem elegendő, a végső minősítés (construction review) során történik meg a tényleges minősítés odaítélése.

Mi alapján történik a minősítés?

A LEED minősítések részben amerikai szabványokon és azokhoz kapcsolódó követelményeken alapszanak, de a nemzetközi alkalmazhatóságot elősegítendő alternatív (pl. európai) szabványokkal is be lehet bizonyítani a követelményeknek való megfelelést.

A LEED követelményei alapvetően az alábbi 9 kategóriába rendeződnek. Az ezekhez rendelt kreditek összege, azaz a kategóriák relatív súlya bizonyos mértékben eltér a különböző típusú projektekre (lásd a következő Pontosan mi minősíthető a LEED rendszerében? alpontot). 

Integrált folyamatok

A LEED Integrativ Process lényege, hogy a projekt koncepcióalkotása során multidiszciplináris megközelítést alkalmazzanak mind a tervezés mind pedig a döntéshozatal folyamataiban.

Elhelyezkedés és közlekedés

A LEED Location and Transportation vizsgálja az ingatlan közelében rendelkezésre álló infrastruktúrát, az elérhető tömegközlekedési lehetőségeket és a projekt keretében kialakított parkolók számát.

Fenntartható területek

A LEED Sustainable Sites a projekt elhelyezkedését, a telek kezelését, a beépített terület milyenségét és az azáltal okozott fényszennyezés mértékét vizsgálja.

Vízfogyasztás hatékonyság

A LEED Water Efficiency fedi le az épületen belül és annak környezetében locsolásra felhasznált víz csökkentését célzó megoldásokat, az esővíz megfelelő kezelését.

Energia és légkör

A LEED Energy and Atmosphere foglalkozik az épület energiafelhasználásával és az azt kiszolgáló rendszerrel, lokális megújuló energiatermeléssel, az épületben felhasznált energiahordozók mérésével és az alkalmazott hűtőközegekkel.

Anyagok és erőforrások

A LEED Materials and Resources főbb témakörei az épületbe beépített anyagok milyensége (beszerzés helye, EPD-k), anyagok újrahasznosítása és beépítése, újrahasznosítható hulladékok kezelése, az épületre vonatkozó teljes életciklus elemzés (CO2 egyenértékben).

Beltéri környezeti minőség

A LEED Enviromental Air Quality az épület frisslevegő-ellátása és légkezelése, természetes megvilágítás és az épülethasználók hőkomfortja területek fedi le.

Innováció

A LEED Innovation a LEED elvárásait túlteljesítő vagy azokon túlmutató megoldások alkalmazását jutalmazza.

Területi prioritások

A LEED Regional priority kategória az adott földrajzi elhelyezkedésre megállapított, a környezetvédelem fokozott védelmét szolgáló követelményeket fogja össze.

A minősítés adminisztrációja alapvetően egy online felületen keresztül történik, ahova a megcélzott kredithez tartozó dokumentációk, kalkulációk feltöltendők. Az esetleges kérdéseket is itt lehet feltenni a dokumentumok elbírálását végző amerikai szakértőknek.

Pontosan mi minősíthető a LEED rendszerében?

A LEED minősítés alapvetően bármilyen típusú ingatlanra megszerezhető, legyen szó építésről, felújításról, vagy akár csak üzemeltetésről.

Az épületek jellege alapján minősíthetők:

irodaépületek

Lakóépületek

iskolák

kereskedelmi egységek

szálláshely típusú épületek

gyárak, adatközpontok

raktárak és elosztó központok

egészségügyi intézmények

A projekt jellege szerint minősíthetők:  

új épületek, vagy meglévők átfogó rekonstrukciója

épületek új belső kialakítása/átépítése

meglévő és üzemeltetés alatt álló épületek