Vajon valóban korszerű-e az akár néhány éve épült ingatlanunk? Milyen beruházásokkal, intézkedésekkel kell kalkulálnunk a következő évtizedekben, hogy épületünk megfeleljen az egyre szigorodó energetikai követelményeknek és a bérlői, befektetői, finanszírozói elvárásoknak?

Az épületek jövőállóságának vizsgálata

Az Európai Unió 2050-ig szén-dioxid-mentesíteni kívánja az építőipart. Az ÜHG-kibocsátás csökkentésének egyik legnagyobb kihívása a meglévő épületek rossz energiahatékonysága és a még mindig túl alacsony felújítási ráta az Európai Unió gyakorlatilag minden tagállamában. Az EU karbonkibocsátásának csökkentése a meglévő ingatlanállomány energetikai korszerűsítésének jelentős növelését teszi szükségessé.

Az EU által finanszírozott CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor) kutatási projekt kiemelt céljai közé tartozik az idő előtti elavulással és a változó piaci elvárásokból és jogszabályi előírásokból adódó esetleges értékcsökkenéssel járó szén-dioxid-kockázati tényezők csökkentése.

A CRREM vizsgálat célja

Az elsődleges cél, hogy támogassa az ipart ezeknek a kockázatoknak a leküzdésében és az energiahatékonysági beruházások előmozdításában, mivel sok eszköz olyan ún. stranded (jelentése: lemaradt, megfeneklett) ingatlanná válik, amelyek nem felelnek meg a jövőbeli energiahatékonysági szabványoknak, és amelyek energetikai korszerűsítése pénzügyileg nem feltétlenül lesz megtérülő. A klímaváltozás veszélybe sodorhatja az ingatlantársaságok üzleti helyzetét, ha nem tesznek intézkedéseket a kezelt ingatlanállomány átalakítására. Ezért elengedhetetlen az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatkezelésre való fokozott figyelem. A vállalati stratégiának és kockázatkezelésnek biztosítania kell, hogy a portfóliójukon belüli CO2 mérséklésére tett egyéni erőfeszítések elegendőek legyenek az EU-s célok teljesítéséhez – ellenkező esetben a piaci szereplő olyan helyzetbe kerülhet, amikor az ingatlanok nem felelnek meg a jövőbeli piaci elvárásoknak, és ezért értékükből veszítenek. A CRREM célja egy olyan eszköz kifejlesztése, amely lehetővé teszi a befektetők és ingatlantulajdonosok számára, hogy az energia- és emissziós adatok, valamint a szabályozási követelmények elemzése alapján felmérhessék eszközeik átállási kockázatoknak való kitettségét. A CRREM kezdeményezés olyan dekarbonizációs utakat vezet le, amelyek átültetik a Párizsi Megállapodás ambícióit (a globális felmelegedés 1,5 °C-ra való korlátozása) század végére.

A nonprofit kezdeményezést az EU Bizottsága, a Laudes Alapítvány, az APG, a PGGM és a Norges Bank Investment Management támogatja. Az excel alapú modell legutóbb 2024. márciusban frissült.

A CRREM analízis során a következő területeket vizsgáljuk

az energiafogyasztási, kiadottsági, funkcióból adódó adatok alapján adatfeltöltés történik
megvizsgáljuk az energiahatékonysági és karboncsökkentést lehetővé tevő fejlesztési javaslatokat, azokkal elérhető megtakarítást
költségbecslést készítünk
elkészítjük a „stranding-risk” analízist a modell segítségével
vezetői összefoglalóban összesítjük a szükséges intézkedéseket, lépéseket
CRREM

Kapcslódó cikkek