Ingatlanfelújítás kamatkedvezményes hitellel? Fenntartható ingatlan beruházások az MNB kiterjesztett Zöld Tőkekövetelmény-kedvezmény Programjában

fenntartahó ingatlanberuházások

Előző cikkünkben megvizsgáltuk az előzményeket és az általános feltételeket valamint azt az összesen 9 területet, amelyet a Jegybank zöld programjában megjelölt. Most tekintsük át a fenntartható ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó részleteket az MNB kiterjesztett Zöld Tőkekövetelmény-kedvezmény Programjához kapcsolódóan.

Melyek egyáltalán a fenntartható ingatlan beruházások?

Három területet jelöl meg az MNB szabályozása:

  • Új épületek építése
  • Épületek adásvétele és tulajdonlása
  • Meglévő épületek korszerűsítése

Milyen feltételeknek kell teljesülnie új épületek építése esetén?

Az 5%-os Zöld Tőkekövetelmény-kedvezmény érvényesítéséhez a 2023. október 31-ig beadott építési engedély kérelmek esetében legfeljebb 80 kWh/m²/év energiafogyasztás és legalább „BB” energetikai minőség szerinti besorolás szükséges. Illetve 2023. november 1-jét követően beadott építési engedély kérelmek esetén az energiafogyasztás legfeljebb 68 kWh/m²/év lehet és legalább „A+” energetikai minőségi szerinti besorolás szükséges.  

A magasabb, 7%-os kedvezményre akkor jogosult az ingatlan, ha a 2023. október 31-ig beadott építési engedély kérelem esetében „AA”, illetve 2023. november 1-jét követően beadott építési engedély kérelem esetén „A++”, vagy annál kedvezőbb energetikai minőség szerinti besorolással rendelkezik.

Mit jelent a meglévő épületek korszerűsítése?

Abban az esetben tekinthető épület korszerűsítésnek az adott beruházás, ha az alábbi négy kritérium valamelyike teljesül a megvalósítás során. Önkormányzatok és a kis- és mikrovállalkozások 1 millió euró szerződött összeget meg nem haladó kitettségei, melyek célja olyan használt épület felújítása, vagy vásárlása és felújítása, amely teljesíti a következő feltételek egyikét:

  • Az ingatlan a kölcsönszerződés időpontjában az épületek energetikai tanúsításáról szóló 176/2008 (VI. 30.) Kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítvány (ET) alapján „A+”-nál rosszabb energetikai minőség szerinti besorolással rendelkezik és a felújítás eredményeként a felújítás befejezését követően újonnan kiállított energetikai tanúsítvány alapján a épület besorolása eléri vagy meghaladja az „A+” minősítést, valamint összesített energetikai jellemzője nem haladja meg a 68 kWh/m2/év szintet;

  • Az ingatlan igazolhatóan az 1990. évet megelőzően épült és a felújítás eredményeként a felújítás befejezését követően újonnan kiállított ET alapján az épület besorolása eléri vagy meghaladja az „A+” minősítést, valamint összesített energetikai jellemzője nem haladja meg a 68 kWh/m2/év szintet;

  • A kölcsönszerződés megkötésekor érvényes ET-ben szereplő összesített energetikai jellemzőhöz képest a felújítás befejezését követően újonnan kiállított ET-ben szereplő összesített energetikai jellemző alapján legalább 30 %-os primerenergia-igény csökkenést eredményezett;

  • A felújítás a 9/2023. (V. 25.) EKM rendelet szerinti jelentős felújításnak minősül és ezt független műszaki szakértői jelentés igazolja.


Az 5 vagy 7%-os Zöld Tőke-követelmény kedvezmény érvényesítésének további feltétele, hogy a fenti kritériumoknak való megfelelést független, környezettudatos építési területen működő szakmai szervezet hitelesítse.

Jelenleg a HuGBC, azaz a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének végzi ezt a független, auditálási tevékenységet.  Az MN6 Energiaügynökség szakemberei pedig tanácsadóként segítik a hitelesítési folyamatot, energetikai auditori jogosultsággal rendelkező szervezetként, jól ismerve az EU Taxonómia feltételrendszert és a  Magyarországon érvényben lévő építési, energetikai és környezetvédelmi jogszabályi előírásokat.

További ingatlanokat érintő változások az MNB kiterjesztett Zöld Tőkekövetelmény-kedvezmény Programjában

A jegybank az energiahatékonysági hitelcélokat egy energiahatékonysági intézkedéslistával, a kereskedelmi ingatlanokra vonatkozó hitelcélt pedig – az önkormányzati és KKV hitelezési szegmensben 1 millió euró alatti összegű kitettségekre vonatkozó – egyszerűbb feltételrendszerrel bővítette.

Az eddig kibocsátott zöldkötvények többségének forrásfelhasználása az energiahatékony ingatlanfejlesztésre irányul. A zöld kedvezmény további alapjául szolgáló vállalati hitelek túlnyomórészt a megújuló energiatermeléshez kapcsolódnak, de elkezdtek megjelenni az első elektromos hajtású járművek beszerzését és üzemeltetését finanszírozó ügyletek és a bankok saját zöld keretrendszere szerinti finanszírozások is.

A teljes kiegészítés itt érhető el.

További cikkek

ESG képzés

Vállalati ESG szakértő képzés 3.

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szervezésében zajló 3 napos képzés, melyen a Kamara Tudásközpontja és a Stradamus Zrt. felkérésére Kovács

Tovább »