Az MNB ismét kiterjeszti Zöld Tőkekövetelmény-kedvezmény Programjait

A klímaváltozáshoz és egyéb környezeti anomáliákhoz kapcsolódó átállási kockázatok miatt az MNB támogatja, hogy a banki mérlegekben egyre inkább növekedjen a környezetileg fenntartható iparágak, ügyfelek részaránya, ezért hozta létre korábban Zöld Tőkekövetelmény-kedvezmény Programját. A jelenlegi módosításokkal a határidő 1 éves kitolása mellett, bővültek a zöld hitelcélok is. Az intézkedések célja a zöld vállalati és önkormányzati hitelek és a zöld lakossági jelzáloghitelek volumenének bővítése.

Az előzményekről itt irtunk.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Zöld Programja részeként hirdette meg tőkekövetelmény-kedvezmény programjait a hitelintézetek számára. Ezzel javítja a bankszektor környezeti kockázati profilját és pozitív ösztönzőn keresztül úgy bátorítja a zöld hitelezést, hogy a feltételrendszerben meghatározottaknak megfelelő, környezetileg fenntartható lakossági, vállalati és önkormányzati kitettségek adott évi tőkekövetelményének egy részét vagy egészét elengedi a tőkeszabályozás 2. pillérében. Bár a bankok finanszírozási termékeihez az első körben meghirdetett zöld tőkekövetelmény program főként a rövid futamidő miatt nem nyújtottak érdemi ösztönzést, a 2031-ig kitolt futamidő és a széleskörű projekt lehetőségek remélhetőleg a bankok kedvét is meghozzák a kedvezményes kamatozású zöld hitelprogramok meghirdetéséhez. További ösztönző lehet a  banki zöld arányszám növelésének lehetősége a projektek finanszírozásán keresztül.

A kedvezmény eddig a 2020. január 1. és 2024. december 31. kötött hitelszerződések és kötvénykitettségek után volt igénybe vehető, 2025-ig bezárólag. A hosszabbítás nyomán az MNB az eddigi 2024 év végi szerződéskötési határidőt egy évvel, 2025. december 31-ig módosítja, azzal a kitétellel, hogy minden ezen időpontig keletkeztetett banki zöld kitettség a futamidő első és legfeljebb 19 negyedévére vonatkozóan kedvezmény-érvényesítési alapul szolgáljon, tehát a hosszabbítás egészen 2031-ig tart. A kedvezményt állományi szinten 10 éven keresztül biztosítja az MNB: azt első alkalommal a 2021. évi ICAAP felülvizsgálat során határozta meg, majd az ezt követő további 10 évben a felülvizsgálatok során „aktualizálja” az adott évi zöld hitelállományra kiszámolva. Azaz, utolsó alkalommal a 2031. évi ICAAP felülvizsgálatokban érvényesíthető a Kedvezmény.

További fontos új módosítás, hogy az MNB a program sikere nyomán – a társhatóságokkal, szakmai szervezetekkel és a hitelintézetekkel folytatott egyeztetéseket követően – egyszerűsíti és az eddigieken túl további zöld hitelcélokra is kiterjeszti a programot. A kibővített 5 vagy 7% tőkekedvezmény a következő tevékenységekre vonatkozik megadott feltételek szerint:

  1. Megújuló energia termelés finanszírozása
  2. Elektromobilitási infrastruktúra és zéró-emissziós járművek beszerzése
  3. Fenntartható agrár- és élelmiszeripari gyakorlatok bevezetéséhez és/vagy a tevékenység fenntartásához kapcsolódó finanszírozás
  4. Olyan hitel- vagy kötvénykitettség, mely fenntartható ingatlan beruházásokhoz kapcsolódik
  5. Vállalati vagy önkormányzati energiahatékonysági beruházást finanszírozó beruházási hitel- vagy kötvénykitettség
  6. Zöld tevékenységhez kapcsolódó üzletrész vásárlást finanszírozó hitel- vagy kötvénykitettség
  7. Zöld kötvény kitettség
  8. Egyéb, az adós által lefektetett zöld finanszírozási keretrendszer szerinti zöld hitelkitettség
  9. Egyéb zöld hitelkitettség a Green Loan Principles alapján bankszinten lefektetett zöld hitelezési keretrendszer alapján

 

Az eddig kibocsátott zöldkötvények többségének forrásfelhasználása az energiahatékony ingatlanfejlesztésre irányul. A zöld kedvezmény további alapjául szolgáló vállalati hitelek túlnyomórészt a megújuló energiatermeléshez kapcsolódnak, de elkezdtek megjelenni az első elektromos hajtású járművek beszerzését és üzemeltetését finanszírozó ügyletek és a bankok saját zöld keretrendszere szerinti finanszírozások is. A meghirdetett kibővített tőkekövetelmény-kedvezmény csomag bővíteni tudja az energiahatékony és zöld tevékenységek körét, amelyekre a bankok finanszírozási termékeket hoznak létre, segítve ezzel a zöld arányszámuk, azaz a Green Asset Ratio (GAR) növelését is.

Az összesen 9 kategóriába sorolt tevékenységek feltételrendszereit érdemes részleteiben is megnézni. Cikksorozatunkban igyekszünk segítséget nyújtani abban, hogy a vállalat által tervezett energiahatékonysági projekt mely kategóriába sorolható, milyen feltételekkel kell kalkulálni majd a bankok részéről.  

Egyedi energiahatékonysági intézkedéseket finanszírozó beruházási hitel vagy kötvénykitettség. Egyedi korszerűsítési intézkedések lehetnek 17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. melléklet (EKR katalógus) I. részének pontjaiban definiált épületekre vonatkozó energiahatékonysági intézkedések, mint a homlokzat és tetőszerkezet utólagos korszerűsítése, nyílászáró korszerűsítés és csere, központi fűtési rendszerek gázkazánjainak korszerűsítése, keringető szivattyú cseréje, csatlakozás távhőellátó hálózathoz, gázkazán és központi fűtési rendszer komplex korszerűsítése, világításkorszerűsítés, használati melegvíz ellátás támogatása napkollektorral, használati melegvízkészítés hőfejlesztő berendezésének korszerűsítése, gázkazán cseréje hőszivattyúra, split klíma cseréje, légkezelő rendszerek ventilátorcseréje, üzemeltetési paraméterek optimalizálása, szellőztetőrendszerbe integrált hővisszanyerő cseréje.

Technológiai folyamatok energiahatékonyságának javítására vonatkozó intézkedések (17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet 1. melléklet III. részében definiált), amelynek feltétele a várható végsőenergia megtakarítás igazolásához megfelelő módon alátámasztott végsőenergia-megtakarítás [GJ/év] számítás, valamint a rendelet által előírt esetekben energetikai tanúsító vagy energetikai auditor által készített energetikai számítás, amelyhez az MN6 Energiaügynökség rendelkezik az előírt energetikai auditori jogosultsággal és tapasztalattal.

Fenntartható ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó finanszírozás

A fenntartható ingatlan beruházások lehetnek „Új épületek építése” vagy „Épületek adásvétele és tulajdonlása” vagy „Meglévő épületek korszerűsítése” a megadott feltételek szerint, amelyeket a következő cikkünkben részletezünk. Emellett az önkormányzatok és a kis- és mikrovállalkozások 1 millió euró szerződött összeget meg nem haladó kitettségei, melyek célja közel nulla energiaigényű új épület építése vagy vásárlása a meghatározott feltételek szerint.  A Kedvezmény az új épület építése céljából építési telek vásárlására is igénybe vehető, amennyiben a telken a megvásárlásától számított 4 éven belül az új épület megépítésre kerül és használatbavételi engedélye kibocsátásra kerül. Az önkormányzatok kis- és mikrovállalkozások 1 millió euró szerződött összeget meg nem haladó kitettségei, melyek célja olyan használt épület felújítása, vagy vásárlása és felújítása, amely teljesíti a meghatározott feltételeket.

A fenntartható ingatlanberuházásokhoz kapcsolódó finanszírozáshoz igénybe vehető 5 vagy 7 %-os kedvezmény érvényesítésének további feltétele, hogy a gazdasági tevékenység és épület IV. vagy V. sz. függelékekben foglaltaknak való megfelelését független, környezettudatos építési területen működő szakmai szervezet hitelesítse Külső Hitelesítőként. A HuGBC, azaz a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének szakértői, köztük az MN6 Energiaügynökség szakemberei segítik a hitelesítési folyamatot, a Magyarországon érvényben lévő építési, energetikai és környezetvédelmi jogszabályi előírások ismeretét és alkalmazását garantálva.

Vállalati vagy önkormányzati energiahatékonysági beruházást finanszírozó beruházási hitel- vagy kötvénykitettség

A korábbi legalább 24 hónapos bázis időszakhoz képest legalább 30 %-os energiahatékonysági javulást eredményező beruházást finanszírozó beruházási hitel vagy kötvénykitettség, energetikai auditor által igazolva akiinduló és a tervezett állapotra vonatkozóan. Az MN6 Energiaügynökség nagy tapasztalattal rendelkező szakmai csapata segíti az energiahatékonysági beruházások előkészítését és a meghatározott feltételek szerinti igazolását. A 30 %-os javulásnak a primerenergia-igény tényleges csökkenéséből kell erednie (amelynél nem vehető figyelembe a nettó primerenergia-igény megújuló energiaforrások révén történő csökkenése) és legfeljebb három éven belül egymást követően meghozott intézkedésekkel érhető el.

A javulásnál a fajlagos energiahatékonyság javulás (például előállított termék/teljes energiafogyasztás) is elfogadható, ha a termelési volumen nő, és emiatt a végső energiafogyasztás nem tud csökkenni, de a fajlagos igen. A bank a Kedvezményre való jogosultság megállapításához az Energetikai Auditor által a hitelfelvevő részére bocsátott, az energiamegtakarítási előzetes felméréséről szóló dokumentumot használhatja.

Megújuló energiatermelést finanszírozó beruházási-, projekthitel- vagy kötvénykitettség, mely a vonatkozó EU-irányelvnek megfelelően megújuló energia termelése, amely a nem fosszilis megújuló energiaforrásokból származó energia, nevezetesen szélenergia, napenergia (naphő és fotovoltaikus napenergia) és geotermikus energia, környezeti energia, árapály-, hullám- és az óceánból nyert egyéb energia, vízenergia, biomassza, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok, továbbá biogázok energiája.

Elektromobilitáshoz kapcsolódó kitettségek, amelyek elektromobilitási infrastruktúra kialakítását finanszírozzák. Az EU Taxonomy Climate Delegated Act-ben meghatározott zéró közvetlen (kipufogógáz) CO2-kibocsátású járművek üzemeltetésére szolgáló elektromos töltőállomások (ideértve nem csak a nyilvános, hanem a korlátozott körben elérhető vagy akár a magánhasználatú töltőberendezéseket is) létesítésére, vagy villamosenergia-hálózati csatlakozások korszerűsítésére szolgáló beruházás, ideértve a tervezés, kivitelezés, engedélyezés költségeit is.

A teljes kiegészítés itt érhető el.

További cikkek

ESG képzés

Vállalati ESG szakértő képzés 3.

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szervezésében zajló 3 napos képzés, melyen a Kamara Tudásközpontja és a Stradamus Zrt. felkérésére Kovács

Tovább »