Hogyan támogatják a zöld épületminősítések az MNB zöld finanszírozási programját?

MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2022. márciusában kiterjesztette a 2021. augusztus 31-én meghirdetett Zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelménykedvezmény Program feltételeit, amely végeredményben egy zöld finanszírozási ösztönzőt hozott be a kereskedelemi bankok hitelezési mechanizmusába. Ez pedig nem meglepő módon érinti a hazai ingatlanpiacot is. A programról az MNB saját szavaival élve:

„A klímaváltozáshoz és egyéb környezeti anomáliákhoz kapcsolódó átállási kockázat miatt az MNB kívánatosnak tartja, hogy a banki mérlegekben egyre inkább növekedjen a környezetileg fenntartható (zöld) iparágak, ügyfelek részaránya a „barna”, azaz a szigorodó környezeti szabályozásnak jobban kitett (és ezért hosszabb távon kockázatosabb) iparágak-hoz, ügyfelekhez képest….Ennek érdekében … a meghatározott kritériumokat teljesítő környezetileg fenntartható vállalati és önkormányzati kitettségek adott évi tőkekövetelményének egy részét vagy teljes egészét elengedi.”

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bizonyos ”zöld” célú tevékenységek hitelezése során a megfelelő követelmények teljesülése esetén 5 ill. 7%-os tőkekövetelmény kedvezmény vehető igénybe. Ezzel a hitelintézetek ösztönözve lesznek, hogy minél több zöld projektet finanszírozzanak, mert azokkal érdemben csökkenthetik saját tőkekövetelményüket, amelyet az MNB a bankrendszer stabilitásának biztosítása céljából vár el.


Kép forrása: www.google.com

Mire vehető igénybe a kedvezmény?
Különféle a fenntarhatóságot elősegítő beruházások, ill. tevékenységek tartoznak a kedvezményezetti körbe. A jelen cikk terjedelmében az ingatlanokkal kapcsolatos részre fókuszálunk, de bárki elolvashatja a többi kategóriára vonatkozó részt is az MNB Tájékoztatójában, ahol megjelennek még többek között a megújuló energiatermelés, az elektromobilitás és az energiahatékonysági beruházások is. A számunkra most elődlegesen releváns információkat a „4. Olyan hitel- vagy kötvénykitettség, mely fenntartható ingatlan beruházásokhoz kapcsolódik” pont tartalmazza.

A kedvezmény az ingatlanok tekintetében az alábbi tevékenységek esetén vehető igénybe:

⦁ Új épületek építése
⦁ Épületek adásvétele
⦁ Meglévő épületek korszerűsítése

Az MNB 3 lehetséges utat jelölt ki, amelyekkel az egyes projektek jogosulttá válhatnak a kedvezmény igénybevételére:

  1. EU Taxonómia szerint, amely feltételrendszer az EU Taxonomy Climate Delegated Act Annex I., 7. pontjának, 7.1., 7.2. és 7.7. alpontjaira épül. Elérhető kedvezmény: 7%, részletek a ⦁ IV. sz. függelékben
  2. ”Könnyített” Taxonómia szerint, amely az I. pont hazai iparági gyakorlatok és sajátosságok szerint alakított változata. Elérhető kedvezmény 5%, részletek az ⦁ V. sz. függelékben
  3. Zöld épületminősítések szerint, amely alapvetően nemzetközi zöld épületminősítési sztenderdek alkalmazására épít. Elérhető kedvezmény 5%, részletek a ⦁ VI. sz. függelékben

Az EU finanszírozási keretrendszerének -így pedig az EU taxonómiának- egyik alapfilozófiája az ún. DNSH azaz Do No Significant Harm. Ennek lényege, hogy az egyes fenntartható tevékenységek úgy kell szolgáljanak egy adott környezeti célt, hogy közben nem „károsítják jelentősen” a többi fenntarthatósági célkitűzést, ill. kritériumot. Ezt tehát szükséges mindennemű tervezésnél, ill. kivitelezésnél szem előtt tartani.

Véleményünk szerint az I. pont szerinti megfelelés a jelenlegi hazai gyakorlatok és körülmények alapján még nagy kihívást jelent, nem kimondottan reális. Így a továbbiakban az 5% eléréséhez szükséges részletekre -azaz az II. és III. pontokra- fókuszálunk, amelyeket a Tájékoztató V. ill. VI. melléklete tartalmaz.

II. ”Könnyített” Taxonómia szerint megfelelés

A MNB (az egyes kereskedelmi hitelintézetek bevonásával) és a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (Hungary Green Building Council, HuGBC) közös munkával megalkottak egy olyan feltételrendszert, amely ugyan alapul veszi az I. pontban említette az EU Taxonómiát, ugyanakkor azt a magyar gazdasági és ipari sajátosságok és lehetőségek tükrében mondhatni jóval inkább teljesíthetővé teszi.
Egy igen részletes, sok szempontra kiterjedő feltételrendszer került itt meghatározásra, amely teljes terjedelmében az V. sz. függelékben olvasható az új építésű ingatlanok esetében. A teljesség igénye nélkül, ezek kitérnek az alábbiakra:

⦁ Primerenergia-igény csökkentés – épületenergetikai tanúsítvánnyal igazolva. Pl. új építésű ingatlanok esetén min. 10%-kal kisebb a primerenergia-igény, mint a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó rendelet küszöbértéke.
⦁ Hőkamerás vizsgálat az épület befejezésekor
⦁ Épület globális felmelegedési potenciálja (GWP) (itt alapvetően életciklus elemzés /LCA/ elvégzése szükséges)
⦁ Épületre vonatkozó Klíma Kockázati és Sérülékenységi Vizsgálat
⦁ Szaniterelemek vízfelhasználása
⦁ Építési és bontási hulladékkezelés
⦁ Építés során felhasznált anyagok
⦁ Elhelyezkedés és beépített telek jellege

III. Zöld épületminősítések szerinti megfelelés

A követelményeket az alábbi táblázat foglalja össze:

A támasztott feltételek között látható, hogy az MNB támaszkodik a különböző nemzetközi zöld épületminősítőkre, és elismeri az általuk kiadott minősítések színvonalát és ”zöldségét”, így amennyiben a finanszírozás tárgyát képező épület rendelkezik a megfelelő -pl. LEED- sztenderd elvárt szintű minősítésével, úgy a Bank azt elfogadja a vonatkozó feltétel teljesítéseként.

LEED-del a zöld finanszírozásért
Nézzük is meg, hogy a LEED-en keresztül, hogyan teljesíthető tehát a gyakorlatban az előbbi III. pont szerinti megfelelés.
A LEED minősítés alkalmazható új épület építése esetén csak úgy, mint egy komolyabb átépítés során, sőt meglévő, már üzemetetés alatt álló épületek is megszerezhetik a minősítést. Ezzel pedig teljes mértékben lefedi az MNB által meghatározott kedvezményre jogosult projektek körét.
Egy korábbi cikkükben (Szerezhet épületem LEED szerinti minősítést?) körbejártuk már, hogy milyen projektekre, ill. ingatlantípusokra alkalmazható a LEED. Jelen írásban ezért csak röviden időzzünk a releváns pontoknál.

Új épület készül?
A LEED rendelkezik egy általános, szinte bármilyen jellegű épület építése során alkalmazható minősítési kategóriával (Building Design and Construction: New Construction and Major Renovation), amellyel például mind vegyes funkciójú épületek, mind pedig irodaházak, bevásárlóközpontok is minősíthetők.
Itt a követelmények súlya alapvetően egyenletesen oszlik meg az egyes kategóriák között (pl.: lokáció, felhasznált anyagok, belső levegőminőség, vízkezelés/felhasználás), egyedül az „Energy and Atmosphere” kategória az, amely kimagaslik és az összes kreditpont kb. 30%-át teszi ki.

Meglévő épület átfogó rekonstrukciója?
Meglévő épület átfogó rekonstrukciója esetén szintén alkalmazható az előző pontban említett minősítési kategória: Building Design and Construction: New Construction and Major Renovation.

Meglévő épület (akár csak üzemeltetés, akár kisebb felújítás során)?
A LEED Operation and Maintenance (O+M) minősítési kategóriája egy már üzemeltetett épületet vesz górcső alá. Itt nem feltétel, de történhet kisebb felújítás, és alkalmazása eléggé sokszínű: meglévő épület (általános kategória) iskola, kereskedelem, szálláshely, iroda, raktárak és logisztikai központok, de akár társasházakra is.
Ebben az esetben a követelménykategóriák súlyuk sorrendjében: energiafelhasználás, belső levegőminőség, fenntartható lokáció (egyedül az alternatív megközelítés szerepel itt, 15kp-tal(!)), vízfelhasználás, anyagfelhasználás.

Hol jönnek a képbe az iparági szakértők?
Fontos látni, hogy a kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a követelményeknek való megfelelést ”…olyan független, környezettudatos építési területen működő szakmai szervezet hitelesítse, amely a Magyarországon érvényben lévő építési, energetikai és környezetvédelmi jogszabályi előírások ismeretét és alkalmazását is ezáltal garantálja (a továbbiakban: Külső Hitelesítő”.
Azonban, „…Amennyiben a hitelintézet a VI. sz. függelék szerinti módszertant alkalmazza, az 5 %-os Kedvezmény érvényesítéséhez nem szükséges az, hogy a fenti a)-c) pontok szerinti gazdasági tevékenység és épület VI. sz. függelékben foglaltaknak való megfelelését Külső Hitelesítő hitelesítse.”

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy független külső szakértő bevonása szükséges a projekt sajátosságainak, ill. a feltételrendszer megfelelőségének ellenőrzése az I. és II. megfelelési módszer esetében. Az MN6 Energiaügynökség munkatársai a HuGBC Taxonomia munkacsoportjának tagjaként hitelesítői illetve tanácsadói támogatást tudnak nyújtani a folyamatban. Amennyiben a III. Zöld épületminősítések szerinti módszert választja a projektgazda, úgy az MNB eltekint a Külső hitelesítő bevonásától, hiszen itt külső szervezet által megítélt minősítésekről van szó. A vonatkozó zöld minősítésekről további információért érdemes szaktanácsadóval egyeztetni, mi az MN6-nál a LEED és a WELL minősítések kapcsán tudunk teljeskörű támogatást nyújtani.

Végeredményben ez logikus is, hiszen ezen minősítések mögött óriási felhalmozott iparági tudás és több évtizednyi tapasztalat áll, a megfelelő szakember gárdával. Végtére is, mi más illeszkedne jobban egy zöld hitelhez, mint egy zöld minősítés illetve egy hitelesített EU Taxonomia megfelelés?

Esztergály Levente LEED GA – MN6 Energiaügynökség

Forrás:
Tájékoztató a zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény kiegészítéséről
https://mnb.hu/letoltes/zold-vallalati-es-onkormanyzati-tokekovetelmeny-kedvezmeny.pdf

[:]

További cikkek

voucher program

Energetikai voucher program indult

Jó hírünk van, azon kis- és középvállalatok számára, akik energetikai fejlesztésekben gondolkodnak, de eddig még nem léptek kellő szakértelem és/vagy támogatás hiánya miatt. Most 1-3

Tovább »
ESG

Megalakult a HuGBC ESG munkacsoportja

Kovács Emese is tagja a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) legújabb, ESG munkacsoportjának. A munkacsoport küldetése: A vállalati fenntarthatósággal, az ESG-vel, és az ESG-törvénnyel kapcsolatos

Tovább »
ESG képzés

Vállalati ESG szakértő képzés 3.

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara szervezésében zajló 3 napos képzés, melyen a Kamara Tudásközpontja és a Stradamus Zrt. felkérésére Kovács

Tovább »