Közösség

Az egyes közösségeket egyének alkotják, akiket kapcsolataik, közös tevékenységek és az együtt használt helyiségek kötnek össze. Minden épített környezethez tartozik egy ilyen egyedülálló közösség, melyen belül társadalmi kapcsolatok hálója, kulturális normák és szervezeti egységek alakulnak ki. A globális, nemzeti és helyi feltételeket, melyek az egyént az épített környezetben körül veszik az egészség ún. társadalmi meghatározóinak nevezzük. Ezek a meghatározók nem csak az egyén, de a közösségek jólétére és egészségére is jelentős hatással vannak.

A társadalmi feltételek esetében fontos ügyelni arra, hogy ne alakuljon ki eltérő erőforrás- és hatalom elosztás az egyének között nemi, etnikai és egyéb gazdasági-társadalmi különbségek alapján. Az épített környezet kialakítása esetében a közösség számára biztosítani kell, hogy a rendszer adta lehetőségeket mindenki egyenlő mértékben kihasználhassa, képes legyen fejlődni és részt venni a feladatok elvégzésében. A munkahely lehetőséget teremt, hogy egészség-megőrzési programok bevezetésén keresztül a munkatársak elégedettsége, jólléte, önbecsülése és egészségügyi állapota javuljon. Ezáltal pedig könnyebbé válik a toborzási folyamat és a munkatársak megtartása, sőt fejlődik a szervezeti kultúra és nő a hatékonyság is.

A WELL egy olyan integrált és támogató közösség kialakítását ösztönzi, ahol a társadalmi egyenlőség és elkötelezettség megvalósul. Ennek érdekében pedig az épület kialakítását egy mindenki számára elérhető és használható tervezési gyakorlaton keresztül kell létrehozni. Továbbá biztosítani kell a munkavállalók számára az alapvető egészségügyi ellátást és egészség-fejlesztési programokat, valamint a szülők esetében a munka és a család egyensúlyát  támogató körülményeket is.