Energetikai korszerűsítés - Appeninn irodaházak

HattyuHaz

Projekt időtartama

2013. szeptember – 2015. december

 
Partner

Appeninn Holding Nyrt.,

Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.

 
A projekt

Az Appeninn Holding Nyrt. irodaházait tanúsítva, auditálva és energiamenedzsment feladatait ellátva elemzésünk nyomán láthatóvá vált, hogy melyek azok az épületek, amelyek energiafogyasztása jelentősen eltér az átlagos fogyasztási fajlagosoktól.

Így került kiválasztásra 7 irodaépület (22.666 össz fűtött m2), amelyek esetében energia megtakarítást eredményező javaslatokkal szolgáltunk különböző épületgépészeti felújítások érdekében, közreműködtünk egy ESCO finanszírozási konstrukció keretében a megfelelő partner kiválasztásában.

ESCO konstrukció keretében azon intézményeknek is lehetőségük van a korszerűsítéseket elvégezni, akiknél a beruházás fedezetéül szolgáló pénzeszközök nem állnak rendelkezésre. A megrendelő a beruházást önerő igénybevétele nélkül is megvalósíthatja, a szerződés időtartama alatt a finanszírozó felel a rendszer üzemeltetési, javítási és karbantartási munkáinak elvégzéséért. A megrendelő a teljes körű szolgáltatásért egy fix díjat fizet, amelyet az elért energia megtakarításból adódó költségmegtakarításból tud biztosítani.

Feladatunk volt a finanszírozó fél kiközvetítése (Cothec Kft.), a felek 8 évre szóló korrekt, mindkét fél számára előnyös szerződéskötésének segítése, garanciákkal szolgáló feltételek beépítése mellett a teljes beruházás-megvalósítás energetikai felügyelete is.

A korszerűsítés során (2014 nyár) megvalósultak a szükséges kazánházi bontási munkák, illetve az ehhez tartozó elektromos vezetékrendszer felújítása:

  • Új kondenzációs kazánok beépítése, csatlakoztatása a meglévő fűtési rendszerre, szivattyúkkal, szabályozó szerelvényekkel valamint az égéstermék-elvezetés biztosítása;
  • A használati meleg vizes rendszer szerelés munkái során indirekt fűtésű használati meleg víztároló beépítése, szivattyúval, a cirkulációs vezeték rendszerbe kötéssel együtt;
  • Légtechnikai rendszer felújítása, hővisszanyerő beépítésével.
 
Elért eredmények, tapasztalatok

Az első fűtési idényt követően a fogyasztási számlák és megtakarítások elemzése alapján látható, hogy a beruházások által generált átlagos energiamegtakarítás 15-20% körüli. A 2015. február során végzett gépészeti, műszaki bejárás újabb tapasztalatokkal szolgált a hatékony működtetés, beszabályozás, a fűtési energiaigény további csökkentése érekében.

A projekt tapasztalatai jól mutatják, hogy abban az esetben, ha a hőtermelő rendszer elöregedett és energiapazarló, egy komplett kazánházi rekonstrukcióval komoly energia megtakarítás érhető el. Célszerű minden esetben egy átfogó energetikai audit és tanúsítvány elkészítésére építeni a beruházásokat, hogy megalapozott hőszükséglet számítások illetve tényleges fogyasztási adatok álljanak rendelkezésre, melyek segítik a beépített teljesítmény meghatározását. A megtérülés számítások alátámasztják a projekt létjogosultságát, és előre jelzik a várható fogyasztás csökkenést, költségmegtakarítást.

A projekt megtakarításai a Virtuális Erőmű Program során beszámításra kerültek, és az Appeninn Holding Nyrt. „Energiahatékony Vállalat Díj” elismerésben részesült.

EnergiaDíj2