Kötelező almérés

Energetikai szakreferens igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezeteknek, a 1/2020. MEKH rendeletnek megfelelőség érdekében, mérési rendszerek kiépítésében, üzemeltetésben nyújtunk segítséget. A villamos almérők telepítését, mérési rendszerek tervezését, kiépítését támogatjuk, amennyiben rendelkeznek olyan berendezésekkel vagy berendezés csoportokkal, amelyek teljesítménye meghaladja a Rendeletben előírt szinteket, vagy társasági adó kedvezményt vesznek igénybe energiahatékonysági beruházáshoz vagy felújításhoz.

Milyen határidőket kell betartani az almérők telepítése során?

A Rendelet 2020. június 30-i módosítása − a jogszabályoknak való megfelelés megkönnyítése és a beruházások tervezhetősége érdekében − lépcsőzetes bevezetést tartalmaz. Az almérőket a Rendeletben meghatározott telepítési pontokra 2021. január 1-ig, illetve 2022. január 1-ig kell felszerelni.

  2021. január 1-ig 2022. január 1-ig
Önálló villamos berendezések (különösen a kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések) > 100 kW > 50 kW

Hőtermelő és klímaberendezések (névleges elektromos teljesítmény)

> 140 kW > 70 kW
Egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések (különösen: gép, gépsor, gyártósor, üzemcsarnok, illetve épület (egyidejű teljesítmény) > 100 kW

Egy jól felépített energia mérési rendszer kiépítésének előnye:

  • a mért villamos energiafogyasztás lehetőséget teremt a meghibásodások korai kiszűrésére
  • a kiugró fogyasztó helyek pontos beazonosítására
  • üzemidőn kívüli fogyasztások és okaik azonosíthatók
  • a kiugró energiafogyasztásból vagy a szokatlanul nagy meddő energia felvételből megállapítható egy berendezés hibás vagy névlegestől eltérő működése,
  • a  termelési folyamatok egységeinek pontos energiafogyasztása mérhető és összehasonlítható
  • az ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási rendszer működése mért adatokon alapulhat, az EgTM (energiagazdálkodásiteljesítmény mutatók) vagy egyéb KPI-k pontosan kiszámíthatóvá válnak
  • adott termékre jutó energiafogyasztás számszerűsíthető, a fajlagosítható, a termékre jutó CO2-kibocsátás kimutatható.

Milyen következménye van annak, ha határidőre nem szerelik fel az almérőket az arra kötelezettek?

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 21/C. § (4) bekezdése szerint a Hivatal kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetet, amely – az almérő felszerelését is előíró – 21/B. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság ismételten kiszabható, az ismételt bírság legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege hárommillió forint lehet.

Milyen műszaki követelményeknek kell megfelelnie az almérőnek?

Az almérő olyan legalább negyedóránkénti mérésre alkalmas, a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerint legalább B pontossági osztályba sorolt, a váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő, vagy fogyasztásmérő rendszer, amely alkalmas a mért értékek tárolására, vagy adatgyűjtő rendszerbe tárolás céljából történő továbbítására.

A Magyar Energia és Közmű-Szabályozási Hivatal által összegyűjtött gyakran ismételt kérdésekre adott válaszok itt olvashatók.