Nagyvállalatok audit kötelezettsége

initial  EU energiahatékonysági direktíva Magyarországon: nagyvállalati energetikai audit vagy ISO 50001 energiairányítási rendszer?
Nagyváll.enaudit

Az Európai Unió fokozott figyelmet fordít az energiafelhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére. Magyarországon a 2012/27/EU direktíva 8. cikk (4) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a 2015. évi LVII. törvényben szabályozottan a kkv-nek nem minősülő vállalkozásoknak (250 főnél nagyobb létszám, és/vagy min. 50M € árbevétel vagy 43M € mérlegfőösszeg) 2015. dec. 5-ig, majd azt követően – a megelőző energetikai audit napjától számított – négyévenként energetikai auditot kell lefolytatniuk. Az energetikai audit dokumentációját a Magyar Energetikai és Közműszolgáltatási Hivatalnak (később: Hivatal) kell benyújtani.

Az energetikai auditokat képesítéssel és akkreditációval rendelkező szakemberek, vagy független hatóságok végezhetik.

A fenti képzés és/vagy akkreditáció még folyamatban van a Magyar Mérnökkamara illetve a későbbiek során erre jogosultságot szerző szervezetek részéről, így jelen pillanatban nincs olyan magyarországi szakember, aki hivatalosan is jogosult lenne a tevékenység elvégzésére.

 Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján azonban azok a vállalatok, amelyek az ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsított energiagazdálkodási irányítási rendszert működtetnek, mentesülnek a kötelező energia audit alól. Az akkreditált tanúsító szervezet által kiállított tanúsítványt szintén a Hivatalnak kell bemutatni. A jogi kötelezettség elmulasztása esetén a Hivatal legfeljebb 10 millió Ft bírsággal sújthatja a nagyvállalatot.

Az energiairányítási rendszer erre feljogosított energetikai szakértő segítségével bevezethető. Bár a szabvány szerint egy belső, erre kijelölt munkatárs is elvégezheti a felkészítést, a függetlenség biztosítása érdekében azonban a munkatárs az auditált tevékenységgel nem foglalkozhat közvetlenül, tehát ajánlott külső energetikai szakértő felkérése.

Az ISO 50001 energiairányítási rendszer előnyei:

  • Könnyen integrálható a meglévő minőség- és környezetirányítási rendszerekhez;
  • Folyamatos mérések alapján az energiafelhasználás és teljesítménymutatók nyomonkövethetők, az energiahatékonyság javítható;
  • Folyamatos költségcsökkenést eredményez a bevezetéstől kezdve;
  • Döntéshozatali mechanizmus szempontrendszerébe emeli az energetikát;
  • Fokozatosan bevezethető kisebb területtől a teljes folyamatig.

Abban az esetben, ha egy nagyvállalat a szűk határidő vagy más üzleti megfontolás alapján, energetikai audit elkészítésével kíván eleget tenni a törvényi kötelezettségnek, úgy egy MSZ-EN 16247 számú szabványban foglalt követelményrendszer szerinti energetikai veszteségfeltáró vizsgálatot valamint az arra alapozott energiahatékonyság-növelő intézkedési tervet kell hogy összeállíttasson. Az életciklus szemlélettel készített vizsgálat során az épületenergetikát, a szállítást és a termelési folyamatok energiafogyasztását szükséges végigtekinteni.

Az MN6 Energiaügynökség részéről üdvözöljük a direktíva által támogatott energiahatékonysági célkitűzést. Az érintett vállalkozások esetében – tekintettel az auditori jogosultsággal kapcsolatos jelenlegi problémákra – lehetőség szerint az ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer lépésenkénti bevezetését tartjuk a legjobb megoldásnak. Energiaügynökségünk a hazai legnevesebb szakemberekkel együttműködve vállalja a törvényi kötelezettségnek történő megfeleléshez a felkészítést akár energetikai audit, akár energiairányítási rendszer bevezetése mellett dönt a vállalat menedzsmentje. Amennyiben a kötelezettséggel kapcsolatban kérdése merül fel, kérje szakértőink segítségét: info@mn6.hu

 

További cikkek

Flottaokosan

Elektromos autó és ami mögötte van

A Flottaokosan és a PARKL rendezvénye egy megkerülhetetlen kérdéskörrel, a töltési infrastruktúra kihívásaival foglalkozott. A Graphisoft Parkban lezajlott eseményen, szakértő előadók igyekeztek ezt a témát

Tovább »