Már csak hét hónapja van a nagyvállalatoknak, hogy eleget tegyenek a kötelező nagyvállalati energetikai audit kötelezettségüknek!

Bár 2016. decemberéig időt nyertek a nagyvállalatok hogy elkészíttessék kötelező nagyvállalati auditjukat, a kötelezett vállalatok nagyobb részénél ez még nem történt meg.

A nagyvállalatok olyan vállalkozások, amelyek 250 főt meghaladó foglalkoztatottal rendelkeznek, és éves forgalmuk meghaladja az 50 millió eurot, és/vagy éves mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurót.”

Sokan úgy gondolják, hogy amennyiben a vállalat nem rendelkezik jelentős energiafogyasztással, esetleg csak bérel egy irodaterületet, nem vonatkozik rá a fenti kötelezettség. A 2015. évi LVII. törvény rendelkezései alapján minden nagyvállalat függetlenül az energiafogyasztásától, illetve attól, hogy rendelkezik-e saját ingatlannal, kötelezett az audit elkészíttetésére és benyújtására a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatalhoz (MEKH).

A hazai nagyvállalatok számára a MEKH ajánlása alapján az MSZ EN 16247-1-4. szabvány menete szerint szükséges elkészíteni a kötelező energetikai auditot. A törvényben egy akár 10 millió Ft-os kiszabható bírság is rögzítésre került a kötelezettség elmulasztása esetén.

A nagyvállalat első lépésként köteles minden év június 30-áig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján erre a célra kialakított felületen regisztrálni. A regisztráció teljesítési határideje első alkalommal 2016. január 20. A kötelezettség teljesítésének elmulasztása bírságot von maga után.

Az audit egy arra jogosult szakértői szervezet által elvégzett energetikai veszteségfeltáró vizsgálat, amely a termelési folyamatokra, a társaság által használt épületekre és a szállítójárművek energiafogyasztására terjed ki. A folyamat lezárásával indokolt lehet és hosszútávon ajánlott az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszer bevezetése.

A nagyvállalati energetikai audit menete:

en_audit_folyamat

Azon túl, hogy a vállalatok egy törvényi kötelezettségüknek tesznek eleget, egyben nagyon fontos lépést is végrehajtanak az energiafogyasztásuk csökkentése felé. Hiszen azáltal, hogy ezek a kérdések átfogó vizsgálaton esnek át, a menedzsment számára is pontosan számszerűsíthetővé válnak. Eddig minden esetben találtunk azonnali megtakarítást eredményező hiányosságokat, pazarlást eredményező üzemeltetési beállítást, javasoltunk alacsony beruházási költséggel, gyorsan megtérülő beruházási lehetőségeket. Ezek azok a pozitív hozadékok, amelyeket fontos szem előtt tartani, nem utolsósorban azért, mert az audit árának sokszorosát nyerheti vissza a cég a feltárt problémák megoldásával.

Összegzésül tehát elmondhatjuk, hogy a törvényi megfelelőség mellett, az auditok elvégzése a menedzsment, üzemeltető vagy fogyasztó számára is tanulságokkal szolgál. A más nézőpontból történő rávilágítás a társaság energiafogyasztásával kapcsolatos kérdésekre előmozdítja az energiahatékonyság teljesülését és a kezdeti nehézségek után a direktíva elérheti célját és belső motivációvá válik nemcsak a legnagyobbaknál!

 Referenciáink 2015-2016. év során:

 Energetikai audit:

 

lear2  wizzBurberry

 

  • Cégünk a KPMG Energy Department és a Sentient Hungary Kft. auditor partnere:

kpmgsentient

 

 

 

Energiamenedzsment szolgáltatás:

  • Appeninn Holding Nyrt. – appeninn16 irodaház, telephely esetén energetikai audit és energiahatékonysági projektek előkészítése, energiamenedzsment feladatok.

ISO 50001 energiairányítási rendszer bevezetés:

  • HM EI Zrt.hmei

További cikkek

Flottaokosan

Elektromos autó és ami mögötte van

A Flottaokosan és a PARKL rendezvénye egy megkerülhetetlen kérdéskörrel, a töltési infrastruktúra kihívásaival foglalkozott. A Graphisoft Parkban lezajlott eseményen, szakértő előadók igyekeztek ezt a témát

Tovább »